• x-pest, skadedyrsbekæmpelse

  x-pest, skadedyrsbekæmpelse

  Kom skadedyrene til livs!

  Ring til X-Pest

    2362-6561

 • 1
 • X Pest Nordjylland Totalsikring Thomas Hansen Top Banner
 • 1

Duer, ”de flyvende rotter”, kender vi alle. De ses ofte i større byer, hvor de roder i affaldsbeholdere og efterladt skrald. Det værste er dog der hvor duerne boer. De lever ofte i loftsrum og andre højtliggende steder. Deres afføring ligger i tykke lag, og der lever larver og mider i afføringen. Afføringen indeholder syre som ætser træ, murværk og autolak. Afføringen kan på sigt trænge gennem loftet og ødelægge indbo. I afføringen lever der duemider (Argas Reflexus), som angriber og bider mennesker. Duer og efterladenskaber indeholder et væld af skadelige bakterier, alene indånding af støvet kan frembringe uhelbredelige lungeskader. Når afføringen ligger i længere tid, holder det på fugten hvilket kan medføre skimmelsvamp. Duer bygger rede i nedløbsrør, udluftninger og skorstene, som bliver tilstoppet.

Måger, krager, skader, råger og andre fugle kan virke generende generelt. 


På frugtplantager, arealer med frilandsgrise, dambrug mv. kan forskellige fugle ødelægge afgrøder og dyr. Fritgående smågrise bliver direkte angrebet af krager og råger, som hugger øjnene ud på grisen.

En allikke i skorstenen kan være direkte livsfarligt. De bygger gerne deres rede i skorstenen og når fyringssæsonen begynder, kommer røgen fra brændeovnen i stedet ind i stuen. Dette kan give store røg- og sodskader, der kan være svære at komme af med. Værst af alt, er den CO2 der udvikles ved afbrænding. Kommer CO2ind i huset optager den ilten og man kan i værste fald dø af CO2 forgiftning.

 
Kontakt X-Pest

Please let us know your name.

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.